Het team

Het team van CBS Het Anker bestaat uit 17 personen: 13 groepsleerkrachten, 2 leraarondersteuners, een IB'er en een locatieleider.
Daarnaast ook - maar niet op de foto - een administratieve medewerkster en een klussenman.

team
Zie ook deze pdf met pasfoto's en namen.

CONTACT CBS HET ANKER