Onze school

CBS Het Anker geeft onderwijs aan ongeveer 180 kinderen en bij ons werken 20 medewerkers.
In onze Schoolgids [pdf] staat een uitgebreide omschrijving van onze school.

It's really good school and my children are happy to here. Sometimes homework tasks are a little bit complicated, but we visit website as it contains a lot of useful materials and provides the best writing service on any topic. It's beneficial and allows to enjoy studying.

Missie

Waar staat onze school voor?
CBS Het Anker is een:
Christelijke school: God heeft ieder kind uniek geschapen, met eigen talenten en mogelijkheden. Deze Bijbelse boodschap is ‘verankerd’ in ons onderwijs en de dagelijkse praktijk op school.
Daltonschool: Onze missie is gebaseerd op de Daltonprincipes waarbij samenwerking, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie voor ons centraal staan. Ons pedagogisch en didactisch handelen vloeit hier uit voort.
Kanjerschool: Wij geloven dat kinderen echt tot leren komen wanneer ze hun talenten en mogelijkheden kunnen ontdekken binnen de veiligheid van de school en in een positieve sfeer.

We bieden onderwijs dat de kinderen voorbereiden zal op het vervolgonderwijs en de maatschappij. We doen dat volgens onze visie:

Visie

Wat willen wij?
Samen van én met elkaar leren, dat is waar we voor gaan. In ons onderwijs sluiten wij aan op de talenten en het niveau van het individuele kind zodat ze plezier hebben in leren. Wij dragen op een sociale, respectvolle en uitdagende manier bij aan zelfstandige, verantwoordelijke en bewuste burgers die deel kunnen uitmaken van de veranderende maatschappij.
Wij doen dat onder andere door kinderen vertrouwd te maken met de inhoud van de Bijbel en helpen ze bij de toepassing in de dagelijkse praktijk. Zodat ze zich ontwikkelen tot evenwichtige personen in kennis en vaardigheid en met respect voor elkaar en de omgeving. We doen dit samen met de leerkrachten, ouders en deskundigen van buitenaf. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de basis van het onderwijs.

Slogan

‘Leren doe je samen!’ is de inspiratie voor al de ontwikkelingen bij ons op school. Goed onderwijs kun je bereiken als je samenwerkt doordat je van én met elkaar leert. Leren is dus een proces dat tússen mensen plaatsvindt, het is geen eenrichtingsverkeer. Dat geldt voor leerlingen en leraren, maar zeker ook voor leerlingen en leraren onderling. We leren op school niet alleen van elkaars kennis maar ook van elkaars sociale vaardigheden. De drie ‘Identiteiten’ van onze school; christelijk, dalton en Kanjer sluiten goed aan op dit ‘samen leren’. We hebben elkaar nodig: samen ben je sterk, samen bereik je meer dan alleen!

CONTACT CBS HET ANKER