Categorie ⟩ vakantie- en lestijden

overzicht

Schooltijden

  groep 1 t/m 8 
maandag 8:30 - 14:30 uur
dinsdag  8:30 - 14:30 uur
woensdag  8:30 - 12:30 uur
donderdag          8:30 - 14:30 uur
vrijdag  8:30 - 14:30 uur

Dit schooljaar zijn we overgegaan naar een continurooster. Alle groepen hebben nu dezelfde schooltijden.
Om 11:45 uur eten alle kinderen met de leerkracht in de klas, daarna hebben ze een half uur pauze. (Behalve woensdag.)

Vakantierooster

Herfstvakantie 22 okt t/m 26 okt
Kerstvakantie 24 dec t/m 4 jan
Voorjaarsvakantie 18 feb t/m 22 feb
Paas/Oranjevakantie 19 apr t/m 3 mei
Hemelvaart 30 mei t/m 31 mei
Pinksteren 10 jun
Zomervakantie 15 jul t/m 23 aug

Overige vrije dagen

vrijdagmiddag 21 dec       voor de kerstvakantie
woensdag 20 mrt daltonstudiedag team
vrijdag 24 mei studiedag team
woensdag 3 jul jaarvergadering team
vrijdag 12 jul voor de zomervakantie

Aanvullingen en wijzigingen worden in onze nieuwsbrief gemeld.

CONTACT CBS HET ANKER