Categorie ⟩ vakantie- en lestijden

overzicht

Schooltijden

  groep 1 t/m 8 
maandag 8:30 - 14:30 uur
dinsdag  8:30 - 14:30 uur
woensdag  8:30 - 12:30 uur
donderdag          8:30 - 14:30 uur
vrijdag  8:30 - 14:30 uur

Dit schooljaar zijn we overgegaan naar een continurooster. Alle groepen hebben nu dezelfde schooltijden.
Om 11:45 uur eten alle kinderen met de leerkracht in de klas, daarna hebben ze een half uur pauze. (Behalve woensdag.)

Vakantierooster

Herfstvakantie 21 okt t/m 25 okt
Kerstvakantie 23 dec t/m 3 jan
Voorjaarsvakantie 17 feb t/m 21 feb
Paasweekend 10 apr t/m 13 apr
Meivakantie 27 apr t/m 8 mei
Hemelvaartweekend 21 mei t/m 22 mei
Pinksteren 1 jun
Zomervakantie 6 jul t/m 14 aug

Overige vrije dagen

vrijdagmiddag 20 dec       voor de kerstvakantie
vrijdag 15 mei studiedag team
woensdag 24 juni jaarvergadering team
vrijdag 3 jul voor de zomervakantie

Aanvullingen en wijzigingen worden in onze nieuwsbrief gemeld.

CONTACT CBS HET ANKER