Categorie ⟩ inspraak

leerlingenpanel

Het leerlingenpanel van CBS Het Anker bestaat uit zes leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Zij vertegenwoordigen de andere leerlingen en hebben inspraak bij bijv. het aanschaffen van sommige materialen in school. Ook bij bijzondere gelegenheden [zoals het bezoek van de wethouder] mogen zij onze school vertegenwoordigen. Daarnaast werken zij mee aan een plezierige en veilige werksfeer op de school.

Gemiddeld komt het panel vijf keer per jaar bij elkaar onder leiding van juf Maressa. Elk jaar kunnen alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 zich verkiesbaar stellen voor het leerlingenpanel door hun ideeën te presenteren. Er wordt gestemd door de groepen 4 t/m 8. Hieruit worden 2 leerlingen per klas gekozen. Kinderen mogen maximaal twee jaar deel uit maken van het leerlingenpanel.

Alle groepen worden verdeeld onder het leerlingenpanel. De klassen kunnen bij de hun toegewezen leerling terecht met ideeën en vragen. Voor een vergadering gaat de leerling ook langs de klassen om te vragen of er dingen zijn die spelen. Tijdens de vergadering is één leerling notulist en een leerling voorzitter. De notulen van een vergadering worden doorgestuurd naar het team van school en teruggekoppeld naar de klassen.

De Daltonpijlers samenwerking en verantwoordelijkheid komen in deze taak mooi naar voren. Ook het vak burgerschap kunnen kinderen in de praktijk brengen.

CONTACT CBS HET ANKER