Categorie ⟩ inspraak

medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad [MR] nemen ouders en leerkrachten deel. De MR op onze school bestaat uit 4 leden. Twee leden worden gekozen uit en door de ouders en twee leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.Samen kijken zij of de school de plannen die zij heeft gemaakt goed uitvoert.
De MR is een orgaan waarin ouders en leerkrachten samen kunnen meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. De Wet Medezeggenschap op Scholen [WMS] geeft precies aan op welke terreinen de hele MR instemming- of adviesbevoegdheid heeft en op welke terreinen één van de geledingen een bepaalde instemming- of adviesbevoegdheid heeft. Op deze terreinen moet de directie van de school altijd de MR in kennis stellen van een voorgenomen besluit. Pas na het horen van de MR [instemming of advies] kan de directie een definitief besluit nemen. Voor meer informatie zie ook www.infowms.nl

De MR van CBS Het Anker stelt zichzelf hier [pdf] voor. Mocht u als ouder een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten. Contact opnemen met de MR kan via: mr@cbshetankerhasselt.nl 

CONTACT CBS HET ANKER