Categorie ⟩ inspraak

Ouderpanel

Als school willen we graag een reëel beeld hebben van wat er onder ouders leeft, zodat we, indien nodig, daarop kunnen inspelen. Het ouderpanel is een laagdrempelige manier om als klankbordgroep voor de school te functioneren. Het streven is om uit elke groep één ouder deel te laten nemen, zodat alle groepen uit de school zijn vertegenwoordigd. Door regelmatige wisseling van panelouders blijft de groep dynamisch van samenstelling.
Het ouderpanel komt in ieder geval twee keer per schooljaar bij elkaar op uitnodiging van de directeur. Onder het genot van een kop koffie of thee wordt er ongeveer één tot anderhalf uur vergaderd. De directeur maakt van te voren een agenda. Hierop is altijd ruimte voor eigen inbreng van de ouders.
Onderwerpen als identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs worden besproken. Het ouderpanel is geen klachtenbureau, niet de plek om het functioneren van leerlingen of leerkrachten te bespreken en niet de plek waar besluiten genomen worden.
Omdat de oudergeleding van de MR een officiële vertegenwoordiging is van onze ouders is het belangrijk dat de panelbijeenkomst wordt bijgewoond door één van de ouders van de MR. De MR kan op deze manier te weten komen wat er onder de ouders leeft. Bij voorkeur is het MR-lid ook de notulist van het ouderpanel. De MR, het team en de ouders ontvangen de notulen.

 

CONTACT CBS HET ANKER